Conference

InnovationsAkademien

För att människor
utvecklar affärer!

 

Vem hjälper vi?

Behovet av förnyelse är en sak förenar de allra flesta verksamheter. Det gäller företag såväl som det offentliga.

Det gäller de globala jättarna och det kan vara avgörande för det lilla lokalt förankrade företaget.

Vi har genom åren arbetat med hundratals organisationer. Vi har varit bollplank åt ledningen för det börsnoterade bolaget, vi har stöttat och uppmuntrat start-ups, vi har pratat strategi med det kommunala parkeringsbolaget och vi har utbildat framtidens ingenjörer och designers.


Om ni har ambitionen att ständigt utvecklas genom kreativt och innovativt arbete har vi erfarenhet och arbetsmetoder som kan effektivisera den processen. Oberoende om ert ingångsvärde är Digital transformation, nya Affärsmodeller, Tjänsteutveckling, Kundinvolvering eller att skapa fantastiska team så kan vi bidra.

Brainstorming Session
 

Vad gör vi konkret?

Vår roll är att agera katalysator.


Vi skapar i samverkan arbetsprocesser som passar just er organisation.

Vi utbildar i metoder och verktyg som verkligen fungerar och vi tar rollen som facilitator i workshops och idéverkstäder.


Du kan låta oss genomföra Lessons Learned-projekt, arrangera Hackathons eller sätta samman utbildningspaket kring Design Thinking.

Du kan samverka med oss ni skall få effekt i erat innovationsarbete och vi kan vara den ifrågasättande partnern när ni mejslar ut er strategi.

People Clapping

Föreläsningar

Öka kompetensen i organisationen och inspirera till nya tankebanor

Brainstorming

Workshops

Riktade insatser som skräddarsys för era utmaningar så väl som upplevelsebaserad kompetensutveckling.

Business Meeting

Konsultation

Konkret stöd i förändringsarbete, affärsutveckling och stärkande av innovationsförmåga.

Föreläsning

Utbildningar

Vi utbildar medarbetare och ledning inom affärskritiska områden så som innovation, digitalisering, design thinking. Fokus är på ökad samarbetsförmåga för att stärka medarbetarengagemang såväl som kundnöjdhet.

 

Varför anlita oss?

Engagemang, ambition och energi

Casual Business Meeting

Många kunder säger att vårt stora engagemang, höga ambitioner och positiva energi är lika viktig som vår kunskap och långa erfarenhet. Vi är stora nog att matcha bredden av utmaningar ni står inför men tillräckligt små och flexibla att kunna vrida om vår insats i takt med att era behov och önskemål förändras. Vi vet efter många år i konsultrollen att varje organisation är unik och att vårt bidrag också måste vara det. Vi har i vår verktygslåda en rad unika arbetsmetoder som gör skillnad på riktigt.

 

Vilka är InnovationsAkademien?

thomasInnovationsAkademien.jpg

Thomas Hagbard

917A8712.jpg

Karl-Magnus Möller

rethinklab-ab.jpg

Anders Nilsson

staffan%20och%20robot_edited.jpg

Staffan Davidsson

 

Kompetenser

Business Meeting

Human Centered Design / Design Thinking

Expertrådgivning, utbildning, workshops

Vi har erfarenhet av att introducera Design Thinking i stora, tekniktunga organisationer och vad det innebär i nytta och arbete att väva in en människocentrerad i verksamheten för att stötta verksamheten.

Kreativitet

Bryt gamla, invanda mönster

Det är kreativa medarbetare som skapar innovativa företag. Alla medarbetare kan vara kreativa och bidra med idéer och förslag hur verksamheten ska utvecklas men det är inget man ska ta för givet.

Vi har designat och lett hundratals kreativa workshops och har en gedigen verktygslåda med egenutvecklade metoder, förutom de traditionella som Lateralt tänkande, PMI, SCAMPER, Disney, Inversen

Startup
 

Kontakta oss

Thanks for submitting!

holding phones